5651 Loglama Çözümleri

Firewall çözümümüz olan NetWall, 5651 sayılı kanunun tüm gereksinimlerini eksiksiz olarak sağlamaktadır. 5651 sayılı kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundur.

5651 sayılı kanun toplu bir internet hizmeti sunan kişilere ve kurumlara bazı sorumluluklar yüklemektedir. İş yerinizde, çalışanlarınıza veya misafirlerinize sunduğunuz internet nedeniyle 5651 sayılı kanunun içeriğine göre “toplu kullanım sağlayıcı” konumunda olduğunuzu kesinlikle bilmeniz gerekmektedir.

İlgili kanunun en önemli noktalarından biri, toplu kullanım sağlayan kişi veya kurumun, internet kullanıcılarının internet ortamındaki tüm hareketlerini Tübitak zaman damgası ile birlikte kayıt atına almasıdır. Bu kayıtların tutulmaması başlı başına suç teşkil etmektedir. İnternet ortamında işlenebilecek her türlü suç doğrudan toplu kullanım sağlayıcı kişi veya kurumun sorumluluğunda olmaktadır.

5651 sayılı kanun gereksinimlerini eksiksiz olarak sunan NetWall firewall sistemimiz ile riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Detaylı bilgi vermek ve demo için bize ulaşmanız yeterli.